3D printen nog altijd in opmars in Nederland

3D printen wint nog altijd gestaag aan bekendheid bij het grote publiek. Steeds meer mensen kopen een 3D printer of verdiepen zich in de mogelijkheden van een zelfbouwpakket. Maar hoe zit dat eigenlijk in het bedrijfsleven? Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de techniek ook hier steeds breder wordt gedragen.

3D printen nog altijd in opmars in Nederland

5% van de Nederlandse bedrijven werkt met 3D printers

De cijfers van het CBS zijn afkomstig uit het rapport ICT, kennis en economie over 2017. We kunnen er dan ook rustig vanuit gaan dat de adoptie van 3D printing in Nederland inmiddels (het is alweer bijna 2020) nog verder is gevorderd. Toch schetsen de statistieken over 2017 al een goed beeld van de inzet van 3D printers in het bedrijfsleven.

Maar liefst één op de twintig Nederlandse bedrijven (5%) maakt namelijk gebruik van 3D printing. Deze bedrijven zijn afkomstig uit alle sectoren, hoewel onroerend goed en de horeca achterblijven. Dat laatste is misschien wel verrassend, aangezien 3D foodprinters tegenwoordig een reële optie zijn voor menig horecaonderneming.

3D printing van prototypes en producten erg populair

Belangrijk om te beseffen is dat de door het CBS gerapporteerde 5% een gemiddelde is. Daar waar horeca en onroerend goed dit gemiddelde naar beneden halen, brengen andere sectoren het juist omhoog. Een goed voorbeeld hiervan zijn researchinstellingen, waarvan maar liefst één op de vijf (20%) af en toe of zelfs geregeld werkt met 3D printers.

Ook de industriële sector en onderzoeksector dragen een positief steentje bij aan het gemiddelde. Uit het onderzoek van het CBS blijkt daarnaast dat de meeste bedrijven 3D printen inzetten voor het snel en goedkoop ontwikkelen van prototypes. Desondanks groeien de andere toepassingen, zoals directe productverkoop of intern gebruik (zoals prothesen en kronen in de tandheelkunde).

MKB blijft achter bij grote corporate bedrijven

De voornaamste conclusie uit het onderzoek van het CBS is dan ook dat 3D printing in het Nederlandse bedrijfsleven steeds breder wordt gedragen. In nagenoeg elke sector werken vooruitstrevende bedrijven met de technologie en ook het aantal toepassingsmogelijkheden neemt in hoog tempo toe.

Wel is er nog sprake van een disbalans in gebruik door het MKB en het grote corporate bedrijfsleven. De adoptie van 3D printers ligt hier namelijk op respectievelijk 3% en 10%. Met name voor bedrijven met 10 tot 20 medewerkers is er dus nog een flinke inhaalslag te maken. Dit zal de komende jaren waarschijnlijk ook gebeuren, mede doordat 3D printers steeds betaalbaarder worden.

Terug naar overzicht