Welke problemen hebben 3D printers vaak?

Wil jij een 3D printer kopen? Dan is het belangrijk om te beseffen dat het 3D printen niet altijd vlekkeloos zal verlopen. Zelfs de beste 3D printers hebben zo hun mankementen en er zijn een aantal specifieke problemen die bij bepaalde 3D printing technieken elke keer weer terugkeren. Dit zijn de meest voorkomende problemen waar je rekening mee moet houden:

Welke problemen hebben 3D printers vaak?

Warping

Warping is in de 3D printing een technische term voor kromtrekken. Het komt veel voor tijdens 3D printen en wordt meestal veroorzaakt door een (te) snelle afkoeling van de onderste lagen van het 3D object. De lagen koelen dan zo snel af dat het materiaal kromtrekt. Dit resulteert meestal in een bolling of juist holling in het midden van het voorwerp. Een betere kalibratie van de gebruikte 3D printer en temperatuurverhoging van het printbed lost de problemen in de meeste gevallen op.

Pillowing

Pillowing is vakjargon voor barst- of scheurvorming aan de bovenkant van een 3D print. Daar waar het bij warping de onderste lagen zijn die kromtrekken, zijn het bij pillowing juist de bovenste lagen die gaan scheuren. De oorzaak is hetzelfde: een te snelle afkoeling van de lagen in kwestie. Hoe groter de 3D print (en uit hoe meer lagen deze bestaat), hoe minder makkelijk de warmte van het printbed de bovenste lagen weet te bereiken. De makkelijkste oplossing is over het algemeen het verhogen van de extrudertemperatuur.

Extrusie

Extrusieproblemen zijn er in twee vormen: onderextrusie en overextrusie. Bij onderextrusie levert de 3D printer minder materiaal dan nodig is voor het maken van het gewenste 3D object. Hierdoor sluiten onderdelen bijvoorbeeld niet goed op elkaar aan of zijn de lagen dunner dan bedoeld. Bij overextrusie levert de printer juist teveel materiaal. Hierdoor ontstaan er hoogteverschillen en ophopingen in het 3D object. De oorzaken voor extrusieproblemen zijn uiteenlopend: van scheefzittend filament tot vervuilde extruders en van versleten teflonbuizen tot onjuist ingestelde slicing software.

Afwijkingen

Horizontale afwijkingen in een 3D print ontstaan doorgaans omdat bepaalde lagen verschuiven. Bij verschuiving van de toplagen is er vaak een mechanisch probleem met de assen van de 3D printer (die staan bijvoorbeeld niet waterpas). Bij verschuiving van de middelste lagen zitten de riemen in de 3D printer vaak iets te los. Simpelweg aantrekken moet het probleem dan oplossen.

Lijnvorming

Ook lijnvorming is tijdens 3D printen een veelvoorkomend probleem. Met name in de onderste lagen van 3D prints komt dit defect relatief vaak voor. Meestal staan de mal en (een eventueel verstopte) nozzle dan iets te ver uit elkaar. Het waterpas zetten van het printbed en opschonen van de nozzle biedt in de meeste gevallen soelaas.

Terug naar overzicht